BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHÀ BÈ ĐỀ XUẤT 2015

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHÀ BÈ ĐỀ XUẤT 2015

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHÀ BÈ ĐỀ XUẤT 2015   Đơn vị tính: 1.000 đồng/m² STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015 TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60 TỪ ĐẾN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 PHẠM HÙNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 1.500             3.000 2,00 2 ĐẶNG NHỮ LÂM HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU B 2.400             4.500 1,88 3 ĐÀO… Xem tiếp »

Posted by
Lộ giới đường Lê Văn Lương Quận 7, Nhà Bè bị thu hồi

Lộ giới đường Lê Văn Lương Quận 7, Nhà Bè bị thu hồi

Lộ giới đường Lê Văn Lương Quận 7, Nhà Bè bị thu hồi như thế nào? UBND phường Tân Phong vừa tổ chức họp dân để công bố hai quyết định của UBND Thành phố liên quan đến việc thu hồi đất thuộc lộ giới đường Lê Văn Lương Quận 7 và việc hủy bỏ quyết định về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ… Xem tiếp »

Posted by