Lộ giới đường Lê Văn Lương Quận 7, Nhà Bè

bị thu hồi như thế nào?

UBND phường Tân Phong vừa tổ chức họp dân để công bố hai quyết định của UBND Thành phố liên quan đến việc thu hồi đất thuộc lộ giới đường Lê Văn Lương Quận 7 và việc hủy bỏ quyết định về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư ven sông Tân Phong. Đến dự có lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, lãnh đạo phường và đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Tân Thuận và 157 hộ dân thuộc dự án.

Theo đó, quyết định 5164/ QĐUB ngày 13/11/2009 của UBND Thành phố về thu hồi đất thuộc lộ giới đường Lê Văn Lương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Đĩa) nêu rõ: Nay thu hồi 10.952,1m2 đất và giao 12.347,4m2 đất (bao gồm 10.952,1m2 đất thu hồi và 1,395,3m2 đất rạch đường) tại phường Tân Phong và giao cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tân Thuận tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Về phía Ban Quản lý khu Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 7 có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức bồi thường GPMB và tái định cư theo quy định; đề xuất giá bồi thường; thu hồi hoặc chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong phạm vi ranh giới thu đất theo đúng quy định; theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện. Đối với chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tân Thuận có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý khu Nam, UBND quận 7 thực hiện việc bồi thường GPMB và tái định cư khu đất theo quy định. Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phần diện tích đất thuộc lộ giới đường Lê Văn Lương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Đĩa). Sau này khi triển khai dự án xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Lê Văn Lương, dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Lương và dự án cầu Rạch Đĩa có sử dụng phần diện tích do Công ty bồi thường trước đó thì chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại vốn theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn vốn đầu tư. Kê khai, đăng ký và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Ban Quản lý Khu Nam và UBND quận 7 theo quy định.Quyết định 5618/QĐ- UBND ngày 8/12/2009 về thu hồi và hủy bỏ quyết định số 5142/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND Thành phố về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư ven sông Tân Phong do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư (thuộc khu đô thị mới Nam Thành Phố). Theo đó, UBND Thành phố giao UBND quận 7 thực hiện hủy bỏ phương án số 12/PAĐB-BPMB ngày 30/8/2004 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư ven sông Tân Phong do Hội đồng bồi thường của dự án lập; củng cố, kiện toàn Hội đồng bồi thường của dự án để xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình duyệt và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành (bao gồm phần diện tích thuộc lộ giới đường Lê Văn Lương, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Đĩa đã thu hồi) và giao cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tân Thuận để tổ chức thực hiện việc bồi thường GPMB.

Tại buổi họp, vấn đề mà người dân quan tâm là chủ đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính của đơn vị. Song song đó việc xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư phải tiến hành cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và giá đền bù phải tương đương giá thị trường để người dân có nơi ở mới ổn định.

 

Posted by & filed under Quy hoạch.

DMCA.com Protection Status