LA BAN PHONG THUY

Những điều cở bản trong phong thủy nhà ở nên biết!

Bàn về phong thủy nhà ở    Khái niệm cơ bản của Phong Thủy là: “Khí nương theo gió thì tản mạn, gặp nước giới hạn thì dừng, người xưa làm cho tụ mà không cho tán, làm cho lưu thông mà có chỗ dừng, cho nên gọi là Phong Thủy”. Ở đây chỉ đề cập đến cửa căn nhà của bạn. Đồng thời như đã nói ở trên, người ta dùng “phong” và “thủy” thì lại lấy địa hình… Xem tiếp »