Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển

 

1.     Giới thiệu chung:
 
Đất làng đại học nhà bè xã Phước Kiển nằm ở phía Tây của huyện Nhà Bè và phía Tây Nam ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích tự nhiên 1.503,91 ha, chiếm 6,05% diện tích tự nhiên toàn huyện, trong đó đất nông nghiệp 729,82 ha chiếm 48,53% diện tích; dân số 24,765 người, là xã có lực lượng lao động trẻ, cần cù và sáng tạo hoạt động trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh….
Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chấp hành của HĐND xã, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ xã và UBND huyện. Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.
Ủy ban nhân dân xã làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận bàn bạc tập thể và quyết định theo đa số.
Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình phụ trách. Thực hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với nhân dân, đơn vị KT-XH và các thành phần kinh tế khác, các tổ chức xã hội, Hội đoàn. Kịp thời uốn nắn và xử lý các vi phạm theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công. Tham mưu việc quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của xã, xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm trình UBND quận xét duyệt. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh tế xã hội và các chỉ tiêu, thực hiện thu chi ngân sách theo Luật được Ủy ban nhân dân huyện giao.
2. Thông tin lãnh đạo:
* Chủ tịch UBND xã: Ông Lê Minh Trí
– Số ĐTDĐ:
– Địa chỉ email:
Nhiệm vụ quyền hạn: Là người đứng đầu điều hành lãnh đạo công việc của UBND xã.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý chung hoạt động của UBND và các thành viên UBND xã. Chịu trách nhiệm về hoạt động an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế xã hội trong phạm vi toàn phường.
Chịu trách nhiệm chính trước UBND huyện Nhà Bè, HĐND xã và chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng ủy xã.
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND đến các thành viên UBND và phối hợp các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – chính trị – văn hoá xã hội tại địa phương.
Có quyền đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức nhà nước theo phân cấp mình quản lý. Phối hợp với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và UBND.
Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: nội chính, quản lý công tác quy hoạch đô thị, tư pháp hộ tịch, Chủ tịch hội đồng NVQS xã, Trưởng ban chỉ đạo PCCC, thuế.
* Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã: Bà Lại Thị Mai Hương
– Số ĐTDĐ: 0903313387
– Địa chỉ email:
Nhiệm vụ và quyền hạn: Là cấp phó của chủ tịch UBND xã, thay thế chủ tịch khi đi công tác vắng. Điều hành toàn bộ hoạt động của UBND theo nhiệm vụ được uỷ quyền trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.
Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nườc về TBXH, VHTT, TDTT, giáo dục, y tế, chương trình XĐGN, Vì người nghèo, Ban BVCSTE, lao động công ích.
Phó ban chỉ đạo cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trên cơ sở phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với việc quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội nhóm, câu lạc bộ …
Trưởng ban chỉ đạo 814/Ttg, 87,88/TTg Chỉ đạo tổ thanh tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lĩnh vực văn hoá, dịch vụ văn hóa …
Giúp chủ tịch về công tác theo dõi về tổ chức sinh hoạt, giao ban của tổ dân phố.
Giúp chủ tịch về công tác quản lý văn phòng,
* Phó Chủ tịch UBND xã: Hồ Vũ Mạnh Cường
– Số ĐTDĐ: 0903356685
– Địa chỉ email:
 Nhiệm vụ và quyền hạn: Là cấp phó của chủ tịch UBND xã, thay thế chủ tịch khi đi vắng. Điều hành toàn bộ hoạt động của UBND theo nhiệm vụ được uỷ quyền, trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn được giao.
Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về: Kinh tế, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, quản lý tổ trật tự đô thị, nhà đất, phòng chống lụt bão.
Trưởng ban chỉ đạo an toàn giao thông và trật tự đô thị.
Trực tiếp làm tổ trưởng tổ trật tự đô thị, phối hợp cùng công an phường thực hiện nhiệm vụ trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông
4. Đ/c Lâm Ngọc Thích – Uỷ viên công an :
a. Chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của công an huyện, chịu trách nhiệm chính về mặt An ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội.
– Tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND xã đề ra các chủ trương biện pháp và kế hoạch phát động phong trào quần chúng, xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng An ninh trật tự ở xã.
– Hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng, các tổ chức Kinh tế – Xã hội và nhân dân trong xã, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự ở xã.
– Làm nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, trực tiếp thực hiện làm các mặt công tác phòng ngừa, bảo vệ An ninh trật tự trong phường theo quy định của pháp luật về hướng dẫn của công an cấp trên. (Thực hiện 09 nhiệm vụ của công an phường).
Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo lực lượng công an chấp hành nhiệm vụ của trưởng ban chỉ đạo 138, ban chỉ đạo an toàn giao thông, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, Ban chỉ đạo 814, 87, 88, làm chủ công nòng cốt cho liên tịch các ngành, đoàn thể trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.
5. Đ/c Bùi Hữu Hiệp – Uỷ viên quân sự :
Trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân, chịu trách nhiệm chính trong quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân, bảo đảm phối hợp với công an trong giữ gìn An ninh trật tự tại địa phương. Nắm và quản lý tốt quân dự bị 1, xây dựng lực lượng dân quân mạnh. Bảo đảm công tác tuyển quân hàng năm đúng Luật, hoàn thành chỉ tiêu trên giao.
Tham mưu giúp cho chủ tịch UBND, chủ tịch hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã về công tác quân sự địa phương. Xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị, tuyển sinh quân sự, tuyển quân hàng năm. Quản lý chắc thanh niên trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự. Công khai dân chủ trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn để dân biết và thực hiện.
* Phó Chủ tịch HĐND xã: Bà Trương Thị Phương Dung
– Số ĐTDĐ: 0918518183
– Địa chỉ email: phuongdungpk@yahoo.com
* Chủ tịch UBMTTQ xã: Ông Phan Văn Chín
– Số ĐTDĐ: 0979898298
– Địa chỉ email:
* Chủ tịch hội Nông dân xã: Ông Lê Văn Kỳ
– Số ĐTDĐ:
– Địa chỉ email:
* Bí thư Xã đoàn: Bà Nguyễn Thị Bình Em
– Số ĐTDĐ: 0907475224
– Địa chỉ email: xaphuockien@yahoo.com
* Chủ tịch hội LHPN xã: Bà Huỳnh Thị Đâu
– Số ĐTDĐ: 0973426759
– Địa chỉ email: phunuphuockien@yahoo.com.vn
* Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã: Ông Hồ Đắc Trung
– Số ĐTDĐ: 09893703
– Địa chỉ email:

Posted by & filed under LÀNG ĐẠI HỌC NHÀ BÈ.

DMCA.com Protection Status